Liên lạc với chúng tôi

Tư vấn trực tuyến

Tiếng việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English
  • 한국어

Cộng đồng giao dịch

Đăng nhập Đăng ký tài khoản thật Đăng ký tài khoản demo

Cộng đồng giao dịch +

slide

Quản lý quỹ

Môi giới môi giới Internet đầy đủ dịch vụ

Quản lý quỹ

Tại sao trở thành người quản lý quỹ IFFX MARKET?

Nhiều phương thức phân phối giao dịch, một nền tảng để quản lý nhiều tài khoản (hỗ trợ MAM)

Cấu trúc hoa hồng linh hoạt, nhiều cách để tăng doanh thu

Hoa hồng phí quản lý phí đăng ký phí giao dịch phí cộng với giảm giá

Hỗ trợ phòng ngừa rủi ro và giao dịch cực kỳ ngắn hạn

Hỗ trợ EA

Dịch vụ back-end hoàn hảo cho thông tin doanh thu theo thời gian thực

Ứng dụng trực tuyến, nhanh chóng và dễ dàng

Đăng ký trực tuyến

Tôi đã đọc kỹ và đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách bảo mật của IFFX MARKET và đồng ý với IFFX MARKET để thông báo cho tôi về dịch vụ sản phẩm qua điện thoại hoặc email.

Đăng ký trực tuyến