Liên lạc với chúng tôi

Tư vấn trực tuyến

Tiếng việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English
  • 한국어

Cộng đồng giao dịch

Đăng nhập Đăng ký tài khoản thật Đăng ký tài khoản demo

Cộng đồng giao dịch +

slide

Giải pháp nhãn trắng

Môi giới môi giới Internet đầy đủ dịch vụ

Dự án nhãn trắng

Nền tảng giao dịch tiên tiến của IFFX MARKET cung cấp chương trình nhãn trắng độc đáo cho tất cả các loại tổ chức tài chính để đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ và tận hưởng nhiều lợi thế của công nghệ STP / ECN hàng đầu quốc tế, định giá liên ngân hàng và thực hiện đơn hàng. Chương trình Nhãn trắng của IFFX MARKET cho phép khách hàng tạo tên thương hiệu của riêng họ và giúp họ xây dựng ảnh hưởng thương hiệu trên thị trường Forex.

Bạn có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cho những người đáp ứng các tiêu chí sau: ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty môi giới và các công ty khác quan tâm đến đầu tư ngoại hối, giao dịch ngoại hối và muốn phát triển nhanh dịch vụ giao dịch trực tuyến. Các tổ chức tài chính và môi giới và các công ty thương mại quan tâm đến việc cung cấp cho khách hàng một loạt các sản phẩm tài chính.

Lợi thế nhãn trắng

Thương hiệu trực tiếp

Tạo thương hiệu của riêng bạn;

Thiết lập ảnh hưởng thương hiệu của bạn trong ngành tài chính;

Cung cấp cho khách hàng một nền tảng giao dịch đánh dấu tên thương hiệu và nhãn hiệu của bạn;

Nâng cao hình ảnh công ty và có nhiều chỗ để phát triển.

Xem thêm

Tùy biến sản phẩm

Tùy chỉnh các sản phẩm là một phần của cơ sở khách hàng của bạn;

Bạn đặt chênh lệch và phí giao dịch của riêng bạn;

Dịch vụ kỹ thuật đều được cá nhân hóa;

Cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn cho nhiều nhu cầu giao dịch.

Xem thêm

Độc quyền thị trường

àm chủ thông tin nhóm khách hàng của riêng bạn;

Tự do phát triển đại lý và đối tác;

Làm chủ lợi nhuận mạnh hơn và quy mô thị trường;

Có kế hoạch phát triển độc lập và thị phần.

Xem thêm

IFFX MARKET - đối tác "hợp tác quốc tế" đáng tin cậy

Cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu và hỗ trợ thanh toán bù trừ/p>

Áp dụng cho một đối tác nhãn trắng