Liên lạc với chúng tôi

Tư vấn trực tuyến

Tiếng việt
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English
  • 한국어

Cộng đồng giao dịch

Đăng nhập Đăng ký tài khoản thật Đăng ký tài khoản demo

Cộng đồng giao dịch +

slide

Câu hỏi thường gặp

Môi giới môi giới Internet đầy đủ dịch vụ

Câu hỏi thường gặp

Đặt cọc: Miễn phí. Rút tiền hoa hồng / rút tiền: 2 phí xử lý miễn phí mỗi tháng (tính theo tháng tự nhiên, ngày 1 - 31 là tháng tự nhiên), lần thứ ba và nhiều hơn tháng hiện tại, mỗi lần tính phí 20 đô la Mỹ.
Thời gian xử lý rút tiền là 1-3 ngày làm việc, chúng tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể sau khi nhận được yêu cầu rút tiền của bạn.